Έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι αυξήθηκαν οι κυψέλες στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας και τη χρηματοδότηση με 33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

foto-curso-apicultura

Αναλύοντας τον τρόπο που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα διάφορα μέτρα στήριξης για τους μελισσοκόμους, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2015, η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των κυψελών αυξάνεται συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη ανέφεραν συνολικά 15.700.000 κυψελών, αριθμός αυξημένος κατά 12% σε σχέση με την περίοδο 2011-13.

Η έκθεση δίνει επίσης μια εικόνα για την εξέλιξη του τομέα της μελισσοκομίας, με υψηλότερη συγκέντρωση κυψελών ανά μελισσοκόμο, αλλά με τον αριθμό των μελισσοκόμων να μειώνεται κατά 4%. Ωστόσο οι μικρές μελισσοκομικές μονάδες παραμένουν ο κανόνας στην ΕΕ, με περίπου το 96% των μελισσοκόμων να διαχειρίζεται λιγότερες από 150 κυψέλες. Η ΕΕ υποστηρίζει την μελισσοκομία μέσω εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης που προορίζονται για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. 

Τα υψηλότερα χρήματα της ΕΕ έχουν δοθεί στην Ισπανία (16%), τη Γαλλία (11%) και τη Ρουμανία (10%). Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια ολοκληρωμένη έκθεση δημοσιεύεται. Η επόμενη έκθεση αναμένεται και πάλι σε τρία χρόνια.

Εubusiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *